Newyddion

 • Analysis of the market development status of the luggage manufacturing industry in 2020

  Dadansoddiad o statws datblygu marchnad y diwydiant gweithgynhyrchu bagiau yn 2020

  Wedi'i sbarduno gan ddatblygiad economaidd byd-eang a galw'r farchnad, mae diwydiant bagiau fy ngwlad wedi datblygu'n gyflym yn ystod y deng mlynedd diwethaf, ac mae'r galw cynyddol yn y farchnad wedi dod â'r mwyafrif o gwmnïau bagiau ar y trywydd iawn o ddatblygiad cyflym. O safbwynt model busnes, mae'r lug domestig ...
  Darllen mwy
 • How to get an accurate quotation for your bag project?

  Sut i gael dyfynbris cywir ar gyfer eich prosiect bagiau?

  Mae llawer o gwsmeriaid sy'n chwilio am ffatrïoedd bagiau llaw yn gobeithio cael dyfynbrisiau cywir cyn gynted â phosibl ar gyfer eu bagiau cefn wedi'u gwneud yn arbennig. Fodd bynnag, oherwydd amryw resymau, mae'n anodd i weithgynhyrchwyr roi dyfynbris cywir iawn i chi heb fanylion sampl na bag. Mewn gwirionedd, mae yna ffordd i gael ...
  Darllen mwy
 • Why custom backpack manufacturing has “MOQ”?

  Pam fod gan weithgynhyrchu bagiau cefn “MOQ”?

  Rwy'n credu y bydd pawb yn dod ar draws y broblem o isafswm archeb wrth chwilio am weithgynhyrchwyr i addasu bagiau bagiau cefn. Pam fod gan bob ffatri ofyniad MOQ, a beth yw maint archeb rhesymol rhesymol yn y diwydiant addasu bagiau? Yr isafswm archeb ar gyfer cwst ...
  Darllen mwy
 • Understand the backpack production process in a minute

  Deall y broses gynhyrchu bagiau cefn mewn munud

  Wrth siarad am broses gynhyrchu bagiau cefn, efallai y bydd llawer o bobl yn meddwl bod y broses gynhyrchu bagiau cefn a dillad yn debyg, wedi'r cyfan, mae peiriannau gwnïo yn cael eu defnyddio ar gyfer y ddau. Mewn gwirionedd, mae'r syniad hwn yn anghywir. Mae gwahaniaeth sylweddol rhwng y broses bagiau cefn a dillad. Mewn cyd ...
  Darllen mwy
 • Customized LOGO craft of backpack

  Crefft LOGO wedi'i haddasu o gefn

  Mae'r dull argraffu LOGO wrth addasu bagiau cefn yn broblem a wynebir yn aml. Er mwyn cryfhau'r diwylliant corfforaethol ac amlygu'r ddelwedd gorfforaethol, mae argraffu LOGO yn hynod bwysig. Yn benodol, mae dyluniad rhai cwmnïau yn fwy cymhleth ac mae angen ei weithredu gyda ffraethineb ...
  Darllen mwy